قیمت بادام پوست کاغذی

قیمت بادام پوست کاغذی با پوست معمولا 2/5 برابر بادام سنگی می باشد. بادام خود را از باغات شهر شکوفه های بادام، نوبران تهیه و به سرتاسر ایران ارسال می کنیم. پخش توحید و سایت گردوبادوم این بادام را برای شما به ارمغان می آورد. بادام پوست کاغذی بادامی است…