قیمت گردو پوست کاغذی

قیمت گردو پوست کاغذی در قیاس با سال گذشته بیش از صد درصد افزایش داشته. در هنگام قیمت گیری و خرید گردوی پوست کاغذی در بازار بایستی دقت کافی در ایرانی یا چینی بودن محصول داشته باشید. اما توجه داشته باشید گردوی پوست کاغذی مرغوب دیگری در بازار وجود دارد…

قیمت گردو ۹۹

قیمت گردو در سال 99 در نیمه دوم سال که فصل برداشت است و عرضه در بازار بیشتر می شود کاهشی محسوس داشته اما اگر به عنوان خرده فروش، خریدار گردو هستید این کاهش در بازار خرده فروشی به دلیل تورم وجود نداشته. گردو در باغات نوبران ساوه هر ساله…

قیمت گردو ساوه

قیمت گردو ساوه به نسب سال گذشته نود درصد افزایش قیمت داشته. برای خرید گردوی ساوه به صورت مستقیم راه نسبتا دشواری داریم. چرا که محصول در روستاهای اطراف ساوه بالاخص بخش نوبران و غرق آباد کشت شده و نبود سیستم قوی حمل و نقل، تهیه این محصول را به…