قیمت گردو پوست کاغذی

قیمت گردو پوست کاغذی در قیاس با سال گذشته بیش از صد درصد افزایش داشته. در هنگام قیمت گیری و خرید گردوی پوست کاغذی در بازار بایستی دقت کافی در ایرانی یا چینی بودن محصول داشته باشید. اما توجه داشته باشید گردوی پوست کاغذی مرغوب دیگری در بازار وجود دارد…

قیمت مغز گردو

قیمت مغز گردو در سال 99 نسبت به سال گذشته نزدیک به 80 درصد رشد داشته است. از آنجا که قیمت مغز گردو تحت تاثیر سه عامل یعنی تورم ، میزان واردات و صادرات و نحوه تولید آن می باشد بایستی هر سه عامل را در تعیین قیمت مدنظر قرار…

قیمت گردو با پوست سبز

قیمت گردو با پوست سبز را از طریق سایت گردو بادوم پیگیر باشید. با توجه به اینکه برداشت محصول از باغات نوبران و ساوه در شهریور ماه انجام می گیرد فروش گردو با پوست سبز فقط در این ماه از سال امکانپذیر است. اگر شما باغدار منطقه هستید می توانید…

قیمت گردو ۹۹

قیمت گردو در سال 99 در نیمه دوم سال که فصل برداشت است و عرضه در بازار بیشتر می شود کاهشی محسوس داشته اما اگر به عنوان خرده فروش، خریدار گردو هستید این کاهش در بازار خرده فروشی به دلیل تورم وجود نداشته. گردو در باغات نوبران ساوه هر ساله…

قیمت گردو ساوه

قیمت گردو ساوه به نسب سال گذشته نود درصد افزایش قیمت داشته. برای خرید گردوی ساوه به صورت مستقیم راه نسبتا دشواری داریم. چرا که محصول در روستاهای اطراف ساوه بالاخص بخش نوبران و غرق آباد کشت شده و نبود سیستم قوی حمل و نقل، تهیه این محصول را به…

قیمت گردو بدون پوست

قیمت گردو بدون پوست در بازار داخلی نسبت به سال گذشته (سال 98) بیشتر از صد درصد رشد داشته. و این در حالی است که میزان صادرات گردو 93% کاهش داشته است و بایستی اصولا به دلیل نبود عرضه در بازارهای جهانی میزان قیمت محصول در داخل یا چنین رشدی…

قیمت گردو با پوست ۹۹

قیمت گردو با پوست در سال 99 مطابق با تورم سالانه منطقی و در نقطه تعادلی برآورد می شود.  اگرچه تغییر قیمت گردوی ایرانی در بازارهای جهانی در مقایسه با تغییر قیمت های داخلی بیشتر بوده اما ذکر آمار و اطلاعاتی در این رابطه می تواند برای شما به عنوان…