سایر فعالیت ها

بسته بندی حبوبات

بازسازی و Construction

بنیان گذاری استارتاپ

خرده فروشی آنلاین و آفلاین