قیمت گردو بدون پوست

قیمت گردو بدون پوست در بازار داخلی نسبت به سال گذشته (سال 98) بیشتر از صد درصد رشد داشته. و این در حالی است که میزان صادرات گردو 93% کاهش داشته است و بایستی اصولا به دلیل نبود عرضه در بازارهای جهانی میزان قیمت محصول در داخل یا چنین رشدی…