قیمت مغز گردو خورشتی اعلا

همانطور که می دانید قیمت گردو خورشتی یا همان فسنجانی در بازار نسبت به گردو آجیلی پایین تر است. گردو خورشتی منبع مهم غذایی در بین ایرانیان می باشد و از دیرباز به دلیل استفاده در خورشت فسنجان و کوفته تبریزی و برخی دیگر منوها از منابع پراهمیت تامین مواد…